Spink

Publicerad måndag, 01 januari 2018

Från och med mars 2018 är Placeringskansliet en del av en samlad placerings- och inköpsfunktion i Göteborgs Stad. Den nya funktionen kallas SPINK och finns organisatoriskt under SDF Askim-Frölunda-Högsbo. 

Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion

Spink ger stöd i att hitta insatser, boenden och tjänster inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Du som arbetar med klienter och brukare fyller i Spinks placeringsformulär och får snabbt rekommendationer på lämpliga leverantörer som har plats. Du behöver lägga mindre tid på att leta själv och du kan lägga mer tid på att möta personer som behöver din kompetens. 

Använd Spinks placeringsformulär vid insatser som:

 • hem för vård och boende (HVB)
 • socialt boende för bostadslösa och hemlösa
 • konsulentstödd familjehemsverksamhet
 • bostad med särskild service (BmSS)
 • annan boendelösning för personer med funktionsnedsättning
 • insats i upphandlad öppenvårdsverksamhet
 • stödboende, skyddsboende och boende för hedersvåld

Information och kontaktuppgifter

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion

 

 

Dana och Ella...

Publicerad torsdag, 10 augusti 2017

...har för närvarande gott om lediga platser för drogfritt boende.

Kontakta PK

Hotell Lundby stänger tillfälligt.

Publicerad onsdag, 09 augusti 2017

Placeringkansliet nås av följande  meddelande från Annika på Hotell Lundby

"Info till samtliga stadsdelar i Göteborg samt kringliggande kommuner.

Vår verksamhets förhyrda lokaler ska rivas. tidigare än väntat, och vi kommer därför flytta till annan adress. Nya lokaler är under förhandlingar men fram till dess blir det ett uppehåll med vår verksamhet. Vi tar emot bokningar fram till den 25 aug men att samtliga gäster måste omplaceras till senast 29/8

Vi återkommer med besked så snart nya lokaler är i iordningsställda 

Vi ser fram emot en ny fräsch start inom kort och får fram till dess tacka för ert samarbete med oss. 

Vänligen 

Annika Daun med personal 

Hotell Lundby"

Lite om upphandlingsläget

Publicerad tisdag, 08 augusti 2017

Från Arto Moilanen på INK får vi följande meddelande gällande tre upphandlingskategorier det är mycket frågor om i nuläget.

För oss på PK är det de två första som berör oss.

"Boende med stöd:
Väntar på förvaltningsrätten och att våra jurister är åter. De är åter vecka 34 så mer aktivitet väntas då.

Boende utan stöd:
Pga semestertider så har tilldelningen skjutits fram till den 25/8. Avtal tecknas from 5/9 i de fall ingen överprövning inkommit.

 

Konsulentstödd familjehemsvård

Pga semestertider så har tilldelningen skjutits fram till den 25/8. Avtal tecknas from 5/9 i de fall ingen överprövning inkommit."

 

Från PK brukar vi ofta påpeka att om man finns på Bolistan är man upphandlad.

Upphandlingkategorin Referensboende är upphandlad och klar och 5 aktörer har fått upphandling.

I något fall har insmugit sig information även om ännu icke upphandlade boendeformer,varför denna kardinalregel inte är 100%-ig.

 

Dana Eftervård har ledigt

Publicerad tisdag, 08 augusti 2017

Dana Eftervård har lämnat sin renodlade roll som substitutionsboende och tar nu emot andra klienter. Det finns lediga platser.

Hör av er till PK om ni är intresserade.

Ledigt på Ella Vån 3

Publicerad fredag, 04 augusti 2017

Det finns ett antal lediga lägnheter på Ella Vån 3.

Lägenheterna är en hybrid mellan träningsläghenheter och kollektivt boende.

Tag kontakt med PK för mer info.

Boende Utan Stöd

Publicerad måndag, 24 juli 2017

Det finns en hel del lediga lägenheter och rum inom upphandlingkategorin Boende Utan Stöd, BUS.

Det gäller från en person upp till stora familjer.

Tag kontakt med PK för mer info.

Lediga platser på Ella Vån 3

Publicerad måndag, 24 juli 2017

För tillfället står 6 lägenheter på Ella Vån 3 lediga.

Ella är ett kvinnoboende i Social Resurs regi.

För mer info, tag kontakt med PK:

Lediga platser på Dana

Publicerad fredag, 23 juni 2017

Dana Eftervård har lediga platser

Dana eftervård har lediga platser och är inte längre helt specialiserade på substitutionsbehandlade klienter.

Även andra som vill ha ett drogfritt boende kan söka.

Tag kontakt med Placeringskansliet för mer information.

Ledigt på Aröds Ungdomsboende

Publicerad torsdag, 22 juni 2017

Vi ger ordet till Anna Kjellberg, gruppchef på Aröds ungdomsboende som har 7 lediga platser på Aröd

"Just nu har vi lediga platser på Aröds ungdomsboende.

 Vår målgrupp

 Vi vänder oss till unga vuxna som är 21-25 år och i akut behov av bostad.

 Aröds ungdomsboende är drogfritt, men det finns inget krav att visa upp dokumenterad drogfrihet vid inflyttning.

 Vår målsättning

 Ett mål är att erbjuda ett tillfälligt boende i väntan på en lösning på lång sikt. Ett annat är att vi under tiden som brukaren bor hos oss ska ta reda på hur han eller hon klarar att bo på egen hand och ta hand om en lägenhet. Ännu ett mål är att öka brukarens självständighet med hjälp av egna förmågor och personalen stöd.

 Så här arbetar vi

 Alla som bor här får två kontaktpersonal som kontinuerligt ger stödjande och motiverande samtal. Tillsammans med brukaren och socialsekreteraren gör vi en plan för vad vi ska arbeta med.

 Vi ändrar i planen när önskemålen och behoven förändras. Den som bor hos oss får stöd som är anpassat efter de egna behoven och önskemålen. Det kan handla om att sköta saker och ting i vardagen, ta kontakt med myndigheter eller stöd för att inte börja använda droger igen.

 Brukaren kan bo på Aröds ungdomsboende upp till sex månader. Därefter kan det finnas möjlighet att flytta till ungdomsverksamhetens tränings- och referensboende.

 Vi arbetar med individuellt anpassade insatser utifrån formulerat uppdrag från socialtjänsten. Förutom att kartlägga boendekapacitet och självständighet kan det handla om stöd i att strukturera vardagen, ta kontakt med olika instanser och myndigheter samt återfallsprevention.

Vänd er till Placeringskansliet för mer info..

 

Semestrar på PK

Publicerad onsdag, 21 juni 2017

Semestrar på Placeringskansliet

Midsommar står för dörren och placeringskansliets semesterperiod inleds.

Så här ser ledigheterna ut för våra medarbetare.

Kjell-semester v 26,27,28,29

Annika-semester v 28,29,30,31,32

Anders-semester v 27,28,29,30,31

Olle-semester v 34,35

Tommy(chef) har semester vecka 26,27,28,29 samt veckorna 32,33.

Vi har en vikarie inne under hela sommaren som heter Karin.

Ersättare för Tommy under de första  4 veckorna är Michael Sposato.

VI PÅ PK ÖNSKAR ER EN RIKTIGT GLAD MIDSOMMAR

 

CHC Byggs modulboende för Boende Utan Stöd i full gång

Publicerad onsdag, 08 februari 2017

CHC Bygg är tillbaka  i full skala.Man är upphandlade på Boende Utan Stöd, BUS

Håkan låter meddela att man har gott om platser  och mer info finns på Bolistan och deras hemsida http://www.bolistan.goteborg.se/default.aspas hemsida se länkar.

http://www.chcbygg.se/

Ledigt på Aröd

Publicerad onsdag, 08 februari 2017

Det finns ett antal tomma lägenheter på Aröds Ungdomsboende.

Pga IVO:s skärpta tillsynskrav har man höjt lägsta åldern för att bo där till 21 år.

Högsta ålder är som tidigare 25 år.

Vill ni ha plats för era klienter där kan ni ta kontakt med PK.

Lediga lägenheter på Tjörnbrons Camping

Publicerad onsdag, 08 februari 2017

Det finns några lediga lägenheter , lämpade för små familjer på Tjörnbons Camping.

Avtalet gäller Boende utan Stöd.

Ta kontakt med PK om ni vill veta mer.

Lediga platser korttidsboende Psykiatri

Publicerad onsdag, 08 februari 2017

Steget har två lediga platser, Backaterrassen likaså.

Gullmarsgården i Ljungskile har tre  boendeplatser.

Ängsätra i Horred har fyra  platser.

Ta kontakt med PK

Lediga akutplatser

Publicerad onsdag, 08 februari 2017

Lilla Bommen har i dagsläget sexton lediga akutplatser för män, Lundby Hotell har fyra.

CHC Bygg upphandlat igen

Publicerad tisdag, 11 oktober 2016

CHC Byggs tillstånd har åter  tänts av Göteborgs Stads Upphandlingsbolag.

I det här fallet gäller avtalet en villa i Kållered där en stor familj kan inrymmas.Ta kontakt med PK för bokning.

Inte långa köer

Publicerad fredag, 30 september 2016

LÅNGSIKTIGT

Det är korta köer på långsiktigt boende, läs tidigare inlägg om Grimmered.

Det kan vara bra att veta att boendetid i flera långsiktiga boenden ger referenser för kommunala kontrakt.

STÖD OCH HAB

LRV-boendet i Kungsladugård samt Rävebergsvägen har också kort väntan på inflyttning.Inte heller Alelyckan har lång kö.

BOSTAD FÖRST

Långa köer och ingen hög takt i bostadstilldelningen.

TRÄNING OCH REFERENSBOENDE

Köerna är långa, men många faller bort under kötiden. Lantvärnsgatan har några i kö  men omsättningen är relativt hög

UNGDOMSBOENDE

Långa köer till Änggården och BIA. Aröd har kortare väntetid

AKUTBOENDE

Tillfället och Storås har hög beläggning liksom Alma, men omsättningen är hög och det går fort att komma in.

Lilla Bommen och Lundby Hotell har gott om lediga plaltser.

På den drogfria akutfronten är det få lediga platser, men Betelskeppet, Pensionat Linnea och Ella har hög genomströmning och korta köer.

BOENDE UTAN STÖD(BUS)

Sporadisk lediga platser

 

 

 

 

Ledig lägenhet - Grimmered

Publicerad torsdag, 29 september 2016

Vi kan meddela att Grimmereds långsiktiga boende har en ledig lägenhet och det finns ingen i kö just nu!

Dana - träning och referens

Publicerad torsdag, 07 juli 2016

 

Från och med juli 2016 har Träningsboendet Dana öppnat för personer som är i behov av ett utökat stöd och som på grund av missbruk och/eller psykosocial problematik,  är i behov av ett boende med motiverande och stödjande insatser. Lediga platser finns. För mer information, hör av er till PK.

 

 


 

 

 

LEDIGT INOM SOCIAL RESURS

Publicerad tisdag, 17 Maj 2016

Vi har långa köer för de som söker tränings/referensboende dock ej Lantvärnsgatan.

I Stöd/Hab finns det några lediga boendeplatser, främst på Alelyckan.

Boendet riktar sig till personer som har samsjuklighet

På kvinnoboendet Ella, vån 3 finns också några platser.

Det är ett boende där man har självhushåll och träningslägenhet, men med god personaltillsyn.

Tag kontakt med PK för mer info.

 

//PK

Stopp på CHC Bygg -alternativ

Publicerad tisdag, 17 Maj 2016

Vi lägger ut ett meddelande från Lina Bryngelsson på Upphandlingsbolaget i sin helhet.

Kompletterande information - Tillfälligt beställningsstopp på ramavtal ”Boende utan stöd” med leverantör CHC Bygg AB

 Det råder tillfälligt beställningsstopp sedan 13 maj på placeringar i CHC Byggs anläggningar (se utskick från 160513)

 Räddningstjänsten gör efter en brandtillsyn på St Jörgens väg 4 bedömningen att de personer som är placerade där ska flyttas senast under tisdag 17/5.
Ni behöver därför omgående påbörja detta arbete!

Direktupphandling vid brist på platser på ramavtal

I första hand ska placeringar göras hos övriga ramavtalsleverantörer på ”Boende utan stöd”.

 

I andra hand har City Hotel 12 lediga rum på våningsplan 2. Ni kan via direktupphandling, synnerliga skäl, placera klienter där.
Rummen kostar mellan 550-950kr/dygn beroende på om det finns dusch/toalett på rummet eller i korridoren samt om det är 1 eller 2 personer som ska bo i rummet.

 

Det finns även ett familjerum med eget kök för 1450kr/dygn.
City Hotel har telefonnummer 031-708 40 00

 

Denna information har skickats till:

- Förvaltningsbrevlådor SDF och Social resurs

- Inköpssamordnare SDF och Social resurs

- Sektorschefer SDF IFO

- Chef placeringskansliet, Social resurs

- Chef Socialjouren, Social resurs

- Personer som gjort beställningar på ramavtalet i Winst

 Vänligen sprid denna information till dem det berör i er organisation.

 

 

 

//Placeringskansliet

LEDIGA PSYKIATRIPLATSER

Publicerad torsdag, 24 mars 2016

 

Från Social Resurs meddelas att Stöd och Hab har ett antal  lediga platser.

Det gäller August Barks Gata och Alelyckan i första hand, men också Rävebergsvägen.

Nämnda boenden är för vuxna män och kvinnor som har missbruksproblematik och sidodiagnos.

Hör av er till PK eller sänd in underlag via Treserva..

 

 

// Placeringskansliet

 

 

 

 

Ny gruppchef på Placeringskansliet

Publicerad torsdag, 24 mars 2016

Vår nya gruppchef heter Linda Johansson.

Linda Johansson är sedan 14/3-16, gruppchef för Placeringskansliet och Utredningsgruppen, inom socialjouren, och nås på:

Telefon: 031-367 95 24

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress: Box 6131, 400 60 Göteborg

Besök: Stora Badhusgatan 14

 

// Placeringskansliet 

 

Intagningsstopp på Tillfället !

Publicerad tisdag, 24 november 2015

Information om vägglöss på Tillfället

2015-11-11 | Socialresursförvaltning

Akutboendet Tillfället har haft stora problem med vägglöss de senaste månaderna. Nu ska en saneringsfirma värmebehandla samtliga rum på fem våningar för att bli av med lössen. Förvaltningen ska också ta fram rutiner för att förhindra problem på andra boenden.

Läs mer här ->

 

/Placeringskansliet

Välkommen till en samverkansträff om hemlöshet

Publicerad fredag, 06 november 2015

Social resursförvaltning 

Inbjudan till dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i ett upphandlat boende

 

Samverkansträff om hemlöshet

Välkommen till en samverkansträff om hemlöshet, med fokus på utmaningarna vi står inför.

 • Hur kan vi ge fler permanent boende och stöd?
 • Hur skapar vi ett socialt hållbart Göteborg?
 • Hur arbetar staden långsiktigt för att ge fler permanent boende och stöd?
 • Hur skapar vi tillsammans ett socialt hållbart Göteborg?
 • Kan vi synka våra visoner?

Representanter från Fastighetskontoret, Upphandlingsbolaget, Räddningstjänsten och Social resursförvaltning medverkar. Det blir också en paneldiskussion där du har möjlighet att ställa frågor.

Mejla gärna din fråga i förväg till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Målgrupp

Medarbetare och chefer i Göteborgs Stad, representanter från upphandlade boenden.

 

Tid: Torsdag 19 november, klockan 08.45-12.

Plats: Linnéakyrkan, Linnégatan 35.

Anmälan: Anmäl dig här

Välkommen!

 

Program

08.45-9.00 Fika

09.00-09.10 Inledning, presentation av Placeringskansliet (Kjell Selander, samordnare, Placeringskansliet, Social resursförvaltning.)

09.10-09.15 Presentation av Linneahuset (Berndt Ljungquist, ordförande i föreningen Linnéahuset.)

09.15-09.35 Kort presentation av alla närvarande (Kjell Selander, samordnare, Placeringskansliet, Social resursförvaltning.)

09.35-09.45 Nyheter från Social resursförvaltning (Annika Gustafsson, samordnare, Placeringskansliet, Social resursförvaltning.)

09.45-10.00 En idé (Mehdi Razavi, samordnare, Placeringskansliet, Social resursförvaltning.)

10.00-10.15 Brandsäkerhet i boenden (Andreas Nordfeldt, Räddningstjänsten Storgöteborg.)

10.15-10.30 Bensträckare

10.30-10.45 Göteborgs Stads arbete för social hållbarhet (Lars Lilled, verksamhetschef, Social resursförvaltning.)

10.45-11.00 Fastighetskontorets roll (Erik Gedeck, enhetschef, Fastighetskontoret.)

11.00-11.15 Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 (Margita Johansson, enhetschef, Social resursförvaltning.)

11.15-11.30 Upphandlingsbolagets möjligheter och begränsningar (Lina Bryngelsson och Tina Jönfeldt, upphandlingsledare, Upphandlingsbolaget.)

11.30-11.55 Paneldiskussion

11.55-12.00 Sammanfattning och avslutning

Anmälan: Anmälningsformulär

 

/ Placeringskansliet

Hävt intagningsstopp på Dana

Publicerad fredag, 06 november 2015

 

Sedan 15/10 är intagningsstoppet på Dana hävt och det finns 4 lediga platser för närvarande

 

 

 

/Placeringskansliet

 

 

Intagningsstopp på Dana

Publicerad fredag, 04 september 2015

Dana informerar att de har intagningsstopp fr.o.m. idag 4/9.

 

/Placeringskansliet

 

Ärende hantering gällande personer med skyddad identitet

Publicerad torsdag, 02 april 2015

Eftersom placeringskansliet inte kan hantera ärende med skyddad identitet i Treserva, uppmanas alla handläggare att placeringskansliet ska kontaktas på jourtelefonen (0722166012) innan ärendet skickas till placeringskansliet. 

/Placeringskansliet   

 

Jourtelefon Placeringskansliet

Publicerad onsdag, 11 mars 2015

Vår jourtelefon - 0722 166012 använder du med fördel när du har ett jour och akutärende eller inte får tag i din ordinarie samordnare.
 
/Placeringskansliet

Högt tryck på akutboenden

Publicerad onsdag, 04 mars 2015

Boendeverksamhetens akutboenden Vägskälet, Tillfället och Storås har beläggningsnivåer som tidigare inte uppmätts. På de upphandlade alternativen Lilla Bommen och Lundby Hotell råder samma situation.
För att optimera vår hantering av situationen, att kunna ge akut hemlösa boendeplatser, har placeringskansliet infört en egen internkö.

Vill ni ställa era klienter i "allmän jourkö" är det viktigt att ansökande handläggare gör sig så nåbara som möjligt,gärna med alternativa telefonnummer eller andra sökmöjligheter för oss på placeringskansliet.
Vi kan då snabbt få till stånd en inflyttning på de boendeplatser som frigöres.
Ansökningarna går som vanligt via Treserva.

Även boenden, i ramavtalet kategoriserade som "Boende utan stöd", har haft mycket hög beläggning.
Social Resursförvaltning jobbar hårt för att kunna ge fortsatt god service åt stadsdelarna, och i förlängningen våra hemlösa.
Det sker såväl på placeringskansliet och i hela Boendeverksamheten som på mer central, strategisk nivå.
Har ni frågor är ni välkomna att ringa upp oss. Telefonnummer finner ni i högra delen av ramen på denna sida.
 
 
/Placeringskansliet

Dana eftervård

Publicerad tisdag, 03 mars 2015

Dana Eftervård har har drabbats av en brandincident.En lägenhet är under renovering.Ytterligare tre är tillfälligt tagna ur produktion.Under en tid kommer alltså enheten att tillhandahålla färre lägenheter än vanligt.Vi hoppas att snabbt kunna komma tillbaka i full kapacitet.  

/Placeringskansliet

Branden på Vägskälet och dess effekter för boendesituationen

Publicerad torsdag, 12 februari 2015

Som alla säkert har läst, har akutboendet Vägskälet branddrabbats med tragisk utgång.
Det är beskrivet i media och PK beklagar de inblandades lidande.
Ett antal gäster tvingades evakuera sina lägenheter. Via interna och i något fall externa omflyttningar, har den akuta situationen lösts för de drabbade

I ett läge där Göteborg har stor brist på alla sorters boenden,är bortfallet av 12 lägenheter mycket bekymmersamt.

Vägskälets brandceller har fungerat bra, och förutom den helt utbrända brandhärden och taket är övriga lägenheter fysiskt intakta.
Boendeverksamhetens ledning jobbar frenetiskt för att anskaffa nya boendeplatser.

I GP 150213 läser vi:

"-Förmodligen kommer vi att riva det som står kvar. Att återställa byggnaden i befintligt skick är inte aktuellt,säger verksamhetschef Malin Östling."

Placeringskansliet kommer under en tid ha problem att hitta optimala boendelösningar för alla sökande, men jobbar vidare efter givna premisser och kommer att nyttja alla resurser som står till buds. Vi ber er ha överseende med att våra placeringsmöjligheter för en tid framåt kommer att vara beskurna.

/Placeringskansliet

Ny medarbetare på placeringskansliet

Publicerad onsdag, 04 februari 2015

Sedan 1 januari arbetar Mehdi Razazvi som samordnare på PK. Han är kontaktperson för stadsdelarna Norra Hisingen och Centrum

 

Placeringskansliet

Ny gruppchef för placeringskansliet

Publicerad onsdag, 04 februari 2015

Sedan 19 januari har placeringskansliet en ny gruppchef som heter Sara Bäckström, tel 031-3679524

 

Placeringskansliet

Meddelande om rökförbud Alelyckan

Publicerad onsdag, 04 februari 2015

Boendet Alelyckan ligger i Vattenverkets gamla lokaler och verksamheten har varit igång i många år. Nästan lika länge har verksamheten dragits med fukt och vattenskador i byggnaden. Detta tycks ha eskalerat under senare tid och personalen på Alelyckan har rapporterat hälsoproblem som kan kopplas till den fysiska arbetsmiljön då fukt i kombination med rök och damm kan leda till problem med hälsan. 

Det är verksamhetens ambition att snarast möjligt hitta lämpliga ersättningslokaler för boendet Alelyckan, för att såväl boende som personal inte skall riskera ytterligare påfrestningar på hälsan. Under processens gång finns det emellertid saker som kan åtgärdas i befintliga lokaler för att dessa skall bli så bra som möjligt att vistas i. En sådan åtgärd är att införa rökstopp inomhus, även i de boendes lägenheter. Vi inser att detta är en inskränkning i de boendes hemmiljö och vi strävar därför efter att hitta alternativa lösningar snarast möjligt.

Placeringskansliet

Kommunikation i Treserva

Publicerad måndag, 24 mars 2014

All kommunikation runt uppdrag och klientfrågor skall gå via Treserva meddelandefunktion ej via mail i Lotus Notes. Ni bör gå in varje dag i Treserva och kontrollera om det inkommit något meddelande. Om ni är inloggade i Treserva en längre tid på dagen tänk på att med jämna mellanrum uppdatera med F5 annars ser ni inte att det kommit in ev nytt uppdrag eller meddelande.

 

Placeringskansliet

Placeringskansliet har flyttat

Publicerad måndag, 08 juli 2013

Placeringskansliet har flyttat. Från och med idag är placeringskansliets besöksadress Stora Badhusgatan 12, vån 6.

Placeringskansliet