Spink

Från och med mars 2018 är Placeringskansliet en del av en samlad placerings- och inköpsfunktion i Göteborgs Stad. Den nya funktionen kallas SPINK och finns organisatoriskt under SDF Askim-Frölunda-Högsbo. 

Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion

Spink ger stöd i att hitta insatser, boenden och tjänster inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Du som arbetar med klienter och brukare fyller i Spinks placeringsformulär och får snabbt rekommendationer på lämpliga leverantörer som har plats. Du behöver lägga mindre tid på att leta själv och du kan lägga mer tid på att möta personer som behöver din kompetens. 

Använd Spinks placeringsformulär vid insatser som:

  • hem för vård och boende (HVB)
  • socialt boende för bostadslösa och hemlösa
  • konsulentstödd familjehemsverksamhet
  • bostad med särskild service (BmSS)
  • annan boendelösning för personer med funktionsnedsättning
  • insats i upphandlad öppenvårdsverksamhet
  • stödboende, skyddsboende och boende för hedersvåld

Information och kontaktuppgifter

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion