Mobila resursteamet

Vi arbetar med personer med missbruk, psykisk ohälsa eller samsjuklighet inom Boendeverksamhetens akutboenden och stöd- och habiliteringsboenden. Vi arbetar för att tillgodose den enskildes behov av vård och stöd. Målet är att stabilisera boendesituationen, men också att planera för ett mer självständigt boende på lång sikt. 

Teamet består av två psykiatrisjuksköterskor och två socionomer, som fungerar som stödsamordnare/koordinatorer tillsammans med kontaktpersonen på respektive boende.

Kontakt:

Sjuksköterska, 031-367 98 57 / 0725-37 11 21
Sjuksköterska, 031-367 95 93 / 0739-10 28 02

Socionom, 031-367 96 36 / 0736-66 75 66
Socionom, 031-367 98 95 / 0703-04 62 82