BoendeDOK

De enheter som använder BoendeDOK är Enheten Stöd och habilitering, Enheten FO:KUS, Enheten Tränings- och referensenheten samt Enheten Bergsjöhöjd och Kallebäck.

BoendeDOK är en strukturerad intervju vi använder för att kartlägga vilka behov de boende har och vad de vill förändra i sina liv. Metoden innebär en bred genomgång av de boendes situation på ett antal centrala livsområden. Detta ligger sedan till grund för de insatser vi erbjuder.

I samband med att de boende flyttar ut gör vi en utflyttningsintervju. Vid långa boendetider gör vi även en avstämningsintervju under boendetiden. Här får de boende tala om vad de har fått stöd och hjälp med samt i vilken mån de anser att deras livssituation har förändrats.

De samlade resultaten från intervjuerna använder vi till att utveckla vårt arbetssätt och på så sätt skapa nya möjligheter och största möjliga nytta för dem vi är till för.

Metoden har utvecklats gemensamt av verksamhetsområdet Boende och socialjour i Social resursförvaltning och IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården) vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Dokument och formulär för dig som arbetar i Social resursförvaltning finns på intranätet

Du som arbetar i verksamhetsområdet Boende och socialjour hittar de formulär och dokument du behöver i arbetet med BoendeDOK på intranätet. Du hittar materialet i mittspalten på intranätets startsida.