BoendeDOK

BoendeDOK är en standardiserad intervju som Social resursförvaltning använder som komplement till stadsdelens uppdrag för att utreda vilket stöd de boende behöver.  BoendeDOK består av cirka 100 frågor och är en bred genomgång av den boendes sociala och ekonomiska situation, utbildning, familj, missbruk med mera.

Metoden har utvecklats gemensamt av verksamhetsområdet Boende och socialjour i Social resursförvaltning och IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården) vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Här kan du läsa en sammanfattning av den senaste årsrapporten för BoendeDOK

Dokument och formulär för dig som arbetar i Social resursförvaltning finns på intranätet

Du som arbetar i verksamhetsområdet Boende och socialjour hittar de formulär och dokument du behöver i arbetet med BoendeDOK på intranätet. Du hittar materialet i mittspalten på intranätets startsida.