Tränings- och referensboendet Hisingen

Hisingens Tränings och referensboende är en del av Social resursförvaltnings enhet BoR (Boende och Referens).

Vår målgrupp

Vi vänder oss till personer som är över 25 år som inte har en egen bostad och som vill ha boendereferenser. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och för att kunna flytta till oss krävs ett beslut från en socialsekreterare. Vi eftersträvar en drogfri miljö där personer ges stöd och möjlighet att förändra och få en mer stabil livssituation. Det finns möjlighet att ta emot par och personer med umgängesbarn.  

Vår målsättning

Vårt mål är att de boende ska komma vidare till ett mer självständigt och ändamålsenligt boende.

Under tiden här finns det möjlighet att få boendereferenser så att den boende kan söka ett kontrakt på en egen lägenhet t.ex. på Boplats.  

Såhär arbetar vi

Alla som bor hos oss får en egen kontaktpersonal. Med BoendeDOK som grund görs en genomförandeplan tillsammans med personen och socialsekreteraren som är anpassad efter den boendes behov och önskemål.

Vi som arbetar här använder oss av metoden Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP), så att vi kan ge stöd i att minska missbruk eller förebygga återfall i missbruk. Vi samarbetar med andra myndigheter för att kunna hjälpa i olika situationer. Det kan till exempel handla om att den boende har ekonomiska skulder, problem att få sysselsättning eller behöver behandling inom vården.               

Tiden här inleds oftast med en träningstid på tre månader. Syftet med träningstiden är att vi i personalen ska få en uppfattning om den boendes behov och förmåga att bo i egen lägenhet. Under träningstiden har den boende tät kontakt med kontaktpersonal som gör hembesök en till två gånger i veckan.

Det finns då utrymme för att hjälpa den boende med allt som är nytt kring en flytt, möblering, hemförsäkring, hyresinbetalning m.m. Om allt fungerar bra under träningstiden påbörjas därefter en referenstid och den boende får ett andrahandskontrakt på lägenheten. Det innebär att den boende ska klara av de krav som gäller enligt hyreslagen:

- att du ska sköta din lägenhet,
- betala in hyran i rätt tid
- inte få några klagomål.
- Samt att regelbundet träffa din kontaktpersonal för att följa upp boendet

Referenstiden varar minst tolv månader. Om allt fungerar bra så får den boende boendereferenser som han eller hon kan använda för att söka bostad på egen hand.
Socialsekreterare kan också använda referenserna i en remiss till Fastighetskontoret vid ansökan om kommunalt hyreskontrakt. 

Övrigt stöd

Vi har en verksamhetslokal som har öppet 1½ timma varje dag. Här kan de boende låna telefon för att kontakta myndigheter, använda dator, läsa tidningen och fika. Under öppettiderna finns alltid personal på plats.

Vi som jobbar här

På Tränings och referensboendet Hisingen arbetar tio behandlingsassistenter, två fastighetsskötare och en gruppchef. Vi har bemannat vardagar: måndag, onsdag, torsdag, fredag 08:00-16:30, och tisdag 08:00-19:00. Övrig tid finns väktare att tillgå och ronder görs alla nätter.  

Pris

Prislista pdf-fil  

Antal platser

58 lägenheter på Alice Bonthronsgatan 1-3 och 28 integrerade lägenheter över hela Göteborg. Majoritet av våra integrerade lägenheter har Bokvar möjlighet vilket innebär att personen kan bo kvar i samma lägenhet om han/hon blir beviljad kommunalt kontrakt. 

Så här ansöker du om plats

För att ansöka om plats så ska du fylla i ett placeringsunderlag och skicka det till Spink som behandlar din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion. 

Välkommen att kontakta oss

Karta >>>    
Vi erbjuder informationsbesök hos oss för den som är intresserad. Vänligen kontakta behandlingsassistenter/verksamheten för bokning. 

Besöksadress: Alice Bonthronsgatan 3A. Närmaste spårvagnshållplats är Rambergsvallen eller Gropegårdsgatan.
   
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 031-367 96 27
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Gruppchef, Hisingen
Telefon: 031-367 95 73