Träningsboendet Dana

Vår målgrupp

Vi vänder oss till:

  • Personer som är 21 år eller äldre som får behandling för opiatmissbruk
  • Vuxna med samsjuklighet och missbruk som behöver stöd för att kunna flytta tillbaka till sin egen lägenhet eller få boendereferenser

Vi kan dock inte ta emot personer som är i ett aktivt opiatmissbruk eftersom det kan riskera den behandling som våra brukare med opiatmissbruk genomgår.

Det här erbjuder Tränings- och referensboendet Dana:

  • Bemanning dygnet runt – vår personal arbetar vardagar 7.30–21.00 och helger 9-19. Övrig tid har vi väktare på plats.
  • Hög personaltäthet – vi har sex behandlingsassistenter på 19 platser. Det innebär att vi i stor utsträckning kan individanpassa stödet.  Vi arbetar med DOK-samtal och genomförandeplaner och samverkar med socialtjänst och sjukvård.
  • Sociala aktiviteter och husmöten - På Dana finns en samlingslokal där vi bjuder på fika varje morgon. Vi har dessutom måndagsfika/husmöte samt ”fredagsmys” varje vecka. På helgerna brukar vi grilla om väderleken tillåter.
  • Skalskydd – alla har tillgång till sin lägenheter dygnet runt, men man måste ringa på porten för att komma in på gården.
  • Stöd för att förebygga återfall – alla som bor hos oss kan få enskilda återfallspreventiva samtal. Samtalen är strukturerade och ges vid åtta tillfällen och/eller vid behov. Vi arbetar dessutom med metoderna motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande.
  • Övervakade drogtester - Vi kan ta övervakade urinprov samt utandningsprov med alkometer på uppdrag av socialtjänsten.
  • Möjlighet att få boendereferenser - vi har fyra integrerade lägenheter dit man kan flytta för att påbörja sin referenstid. Det är också möjligt att flytta vidare till Tränings- och referensboendet Hisingen eller Tränings- och referensboendet Nordost.

Pris

Prislista pdf-fil 

Antal platser

19 platser

Vill du se hur många platser som är lediga på enheten går du in på www.bolistan.goteborg.se

Så här ansöker du om plats

För att ansöka om plats så ska du fylla i ett placeringsunderlag i Treserva och ställa insatsen till Boende SRF i org-trädet. Placeringskansliet kommer då att behandla din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Placeringskansliet

Kontakta oss  

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.-
Telefon: 031-367 96 19 Fax: 031-367 96 21
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Gruppchef
Telefon: 031-367 96 22