Tränings- och referensboende

Ett eget hem är oftast en förutsättning för att känna trygghet och ha ett meningsfullt innehåll i livet. En del personer behöver stöd på vägen.

På enheten Tränings- och referensboende vänder vi oss till människor som hamnat utanför, eller aldrig varit etablerade i den reguljära bostadsmarknaden. Vi erbjuder boende i lägenheter och ger individuellt anpassat stöd under boendetiden. Genom referensskrivning kan det på lång sikt leda till eget hyreskontrakt.

2014 gick 33 personer, eller 37 procent av våra brukare, vidare från oss till ett eget eller kommunalt kontrakt. 91 procent av våra brukare upplever att de fått det bättre i och med kontakten med oss (brukarenkät 2014, och BoendeDOK UT 2014).

Vi får våra uppdrag av socialtjänsten. En enkät från 2015 visar att 89 procent av socialsekreterarna är nöjda eller mycket nöjda med sina placeringar hos oss.

Vår verksamhet förfogar över cirka 190 lägenheter, belägna både i blockförhyrda fastigheter och i integrerade lägenheter över hela Göteborg.

Samtliga medarbetare har vidareutbildning i Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention. För att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter, använder vi oss av BoendeDOK. Det är ett systematiskt dokumentations- utvärderingssystem. Den enskilde blir intervjuad, och vi fångar upp önskemål och behov, vilket gör det möjligt att anpassa boendetiden efter individen.

Vår målgrupp

Vi erbjuder drogfritt lägenhetsboende för män, kvinnor och par över 25 år. Vi vänder oss till människor som på grund av tidigare missbruk och/eller psykosociala problem, har behov av ett boende med motiverande och stödjande insatser. Vi har möjlighet att ta emot umgängesbarn.

Träningsboendet Dana vänder sig till personer som är 21 år eller äldre som får behandling för opiatmissbruk, samt till vuxna med samsjuklighet och missbruk som behöver stöd för att kunna flytta tillbaka till sin egen lägenhet eller få boendereferenser.

Kontakt:

Annette Hemfors Enhetschef
Telefon: 031-367 94 16

Prislista pdf-fil 

Boenden:

Tränings- och referensboendet Hisingen  

Tränings- och referensboendet Lantvärnsgatan 

Tränings- och referensboendet Nordost 

Träningsboendet Dana