Tränings- och referensboende

Tränings och referensboende är en del av Social resursförvaltnings enhet BoR (Boende och Referens).

Ett eget hem är oftast en förutsättning för att känna trygghet och ha ett meningsfullt innehåll i livet. En del personer behöver stöd på vägen.

På enheten Tränings- och referensboende vänder vi oss till människor som hamnat utanför, eller aldrig varit etablerade i den reguljära bostadsmarknaden. Vi erbjuder boende i lägenheter och ger individuellt anpassat stöd under boendetiden. Genom referensskrivning kan det på lång sikt leda till eget hyreskontrakt.

Vår verksamhet förfogar över cirka 190 lägenheter, belägna både i blockförhyrda fastigheter och i integrerade lägenheter över hela Göteborg.

Samtliga medarbetare har vidareutbildning i Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention. För att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter, använder vi oss av BoendeDOK. Det är ett systematiskt dokumentations- utvärderingssystem. Den enskilde blir intervjuad, och vi fångar upp önskemål och behov, vilket gör det möjligt att anpassa boendetiden efter individen.

Vår målgrupp

Vi erbjuder drogfritt lägenhetsboende för män, kvinnor och par över 25 år. Vi vänder oss till människor som på grund av tidigare missbruk och/eller psykosociala problem, har behov av ett boende med motiverande och stödjande insatser. Vi har möjlighet att ta emot umgängesbarn.

Kontakt:

Annette Hemfors Enhetschef
Telefon: 031-367 94 16

Prislista pdf-fil 

Boenden:

Tränings- och referensboendet Hisingen  

Tränings- och referensboendet Lantvärnsgatan 

Tränings- och referensboendet Nordost