Stöd- & habilitering

Enheten Stöd och habilitering har boenden för hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning, med eller utan missbruk. Här ingår Boendet Alelyckan, August Barks gata, Kungsladugårdsteamet, Rävebergsvägen och Änggårdsteamet. Vi ser till brukarens behov och resurser för att utveckla en ökad boendeförmåga och livskvalitet. Genom kontaktmannaskap stärker vi klientens delaktighet, inflytande och motivation.

Vi tillhandahåller inte boende för personer som tillhör personkretsen för LSS eller personer som är i behov av kvalificerad behandling, sjukvårdskrävande insatser eller tillsyn dygnet runt.

Kontakt:

Annette Halvarsson Enhetschef 
Telefon: 031-367 97 24

Boenden:

Boendet Alelyckan

August Barks gata

Kungsladugårdsteamet

Rävebergsvägen 

Änggårdsteamet