Grimmereds och Långedrags långsiktiga boenden

Grimmereds och Långedrags långsiktiga boenden är en del av Social resursförvaltnings enhet BoR (Boende och Referens).

Vår målgrupp

Vi vänder oss till personer med missbruk/psykosocial problematik som trots det lever ett förhållandevis självständigt liv och som strävar efter att kontrollera sitt missbruk och minimera skadeverkningarna.
Vi arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt, tillgodose stadsdelarnas behov av anpassade boenden för ovanstående målgrupp. Vi tillhandahåller motiverande och stödjande insatser i olika grad.

Vår målsättning

Vårt mål är att den boende ska klara av att bo i en lägenhet med så hög grad av självständighet som möjligt.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med individuellt anpassade stödinsatser samt gör regelbundna hembesök.
De metoder vi använder oss av är:
Motiverande samtal, Mi, Återfallsprevention, ÅP och Lågeffektiv bemötande, LaB.
Dessa metoder är grundläggande för att kunna bedriva ett aktivt förändringsarbete med våra brukare.
Vi har erfarenhet av att dessa metoder har god effekt. 
Alla som bor hos oss har en kontaktpersonal och vi arbetar aktivt uppsökande på daglig basis. Vi har en högre personaltäthet än övriga långsiktiga boenden vilket innebär att boende har stor tillgång till personal. På uppdrag av socialtjänsten i Göteborgs stad, arbetar vi med en individuellt uppgjord genomförandeplan för varje individ i samarbete med socialsekreteraren.

Övrigt stöd

Vi har en verksamhetslokal som har öppet varje dag. Här kan man låna dator, telefon, läsa tidning, se på TV och ta en fika. Under öppettiderna finns alltid personal på plats som stöd.

Vi som jobbar här

Hos oss jobbar sju behandlingsassistenter samtliga dagar mellan 07.30-19.00. Övrig tid sker tillsyn.

Pris

Prislista pdf-fil 

Antal platser

25 lägenheter

Så här ansöker du om plats

För att ansöka om plats så ska du fylla i ett placeringsunderlag och skicka det till Spink som behandlar din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion. 

Kontakta oss

Grimmeredsvägen 148, 429 69  Västra Frölunda 
 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  -
Telefon: 031-367 91 11
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Gruppchef
Telefon: 031-367 95 15