Långsiktigt boende

Långsiktigt boende erbjuder lägenhetsboende med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer med missbruk och/eller psykosocial problematik som syftar till en så självständig och ordnad livssituation som möjligt. Här ingår:

Gamlestadens integrerade boende

Grimmered

Gula Villorna

Oxhagsgatans långsiktiga boende

Solängen/Bautastensgatan

Utängarna

Kontakt:

Tommy Söderberg, enhetschef
Telefon: 031-367 95 10