Långsiktigt boende

Långsiktigt boende är en del av Social resursförvaltnings enhet BoR (Boende och Referens).

Långsiktigt boende erbjuder lägenhetsboende med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer med missbruk och/eller psykosocial problematik som syftar till en så självständig och ordnad livssituation som möjligt. Här ingår:

Grimmered

Gula villorna/Gamlestadens integrerade boende (GIB)

Oxhagsgatans långsiktiga boende

Solängen/Bautastensgatan

Kontakt:

Edita Paljevic, tf enhetschef
Telefon: 031 – 367 90 63