Änggårdens ungdomsboende och Bia ungdomsboende

Vår målgrupp

Änggårdens ungdomsboende och Bia är ett tränings- och referensboende för unga vuxna i åldern 18-25 år som behöver stöd inom ett eller flera livsområden. Det kan vara att träna upp sin boendeförmåga, sin kunskap om hur samhället fungerar, men också hjälp att hitta sysselsättning eller annat sammanhang. Allt för att må bättre både psykiskt och fysiskt. Personen behöver klara av att bo i en egen lägenhet, på så sätt att man sover själv och i huvudsak har kontakt med personal vid planerade träffar.

Vår målsättning

Målet är att den unge vuxne ska komma vidare till ett eget och självständigt boende.
Vi ger stöd som ger den unge vuxne förmåga att bo på egen hand. En sak som är särskilt viktig är att hen ges möjlighet till ökad självständighet och livskvalité.

Så här arbetar vi

Den unge vuxne bor i en egen lägenhet som hen möblerar själv.

Allt stöd vi ger är individualiserat. Det betyder att när den unge vuxne flyttar in gör vi en genomförandeplan tillsammans med hen och socialtjänsten. Vi följer upp planen ungefär var sjätte vecka. När behoven eller önskemålen förändras, ändras också planen.

Alla som bor hos oss har en eller två kontaktpersonal. Kontaktpersonal ger stöd, motivation och vägledning för att öka den unge vuxnes förmåga att bo på egen hand. Vi ger också stöd i att få en sysselsättning, må bättre och finna sociala sammanhang. I början träffas den unge vuxne och kontaktpersonal en eller två gånger i veckan, därefter utifrån den unge vuxnes behov, minst en gång varannan vecka. Därutöver har den unge vuxne möjlighet att ta kontakt spontant med personal för stöd och på Änggårdens ungdomsboende går personalen till de som behöver det på kvällen.

För att få till goda förutsättningar för att den unge vuxne ska kunna tillgodogöra sig vårt stöd och komma vidare i sin självständighetsutveckling behövs det ibland kontakt med andra aktörer. Det kan betyda kompletterande stöd i form av exempelvis en upparbetad kontakt med öppenvård, eller regelbunden kontakt med boendestöd. En del av dessa insatser är vi behjälpliga med att skapa, och en del av dem behöver beslut eller remiss från socialtjänsten.

Personalen som arbetar på Änggårdens ungdomsboende och Bia har utbildning och arbetar medvetet och aktivt utifrån Motiverande samtal (MI), Lågaffektivt bemötande (LaB) samt Återfallsprevention (ÅP).

Boendetiden är uppdelad i två delar, en träningsperiod och en referensperiod. Det varierar från person till person hur lång träningsperioden blir och under den perioden står stadsdelen för hyran. Under referensperioden betalar den unge vuxne själv sin hyra och hemförsäkring och följer de regler som finns i Hyreslagen. När en person bott hos oss i referensboende under ett år och följt hyreslagen skriver vi boendereferenser som hen kan använda för att söka bostad på egen hand. Socialsekreteraren kan också använda referenserna i remiss till Fastighetskontoret vid ansökan om kommunalt hyreskontrakt.

Vi som jobbar här

Hos oss arbetar 14 behandlingsassistenter och en gruppchef.

Behandlingsassisterna är utbildade socionomer eller likvärdigt och har alla några års erfarenhet av att arbeta med socialt arbete.

Behandlingsassistenterna på Änggårdens ungdomsboende jobbar 8-21 på vardagar, samt 9-17 på helger.

Behandlingsassistenterna på Bia jobbar vardagar 8-16.30, samt tisdagar till klockan 19.

Övrig tid har väktare tillsyn. För de som är mellan 18-21 år finns det också ett telefonnummer så att hen kan nå personal på kvällar och nätter.

Pris

Prislista pdf-fil  

Antal platser

Bia har tolv lägenheter i Gamlestaden samt nio lägenheter i andra bostadsområden. På Änggårdens Ungdomsboende finns 43 lägenheter.

Så här ansöker du om plats

För att ansöka om plats så ska du fylla i ett placeringsunderlag och skicka det till Spink som behandlar din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion. 

Kontakta oss

Lillängsgatan 1 A, Måns Bryntessonsgatan 16 C, 413 19, 415 03  GÖTEBORG 
 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 031-367 95 22

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 031-367 95 74

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Gruppchef, Telefon: 031-367 95 36