Kvinnoverksamheten/Familjeboendet

 

Vår målgrupp

Kvinnoverksamheten/Familjeboendet har tre olika typer av boenden. Dessa tre är:

·         Jourboende (möblerad lägenhet)

·         Träningslägenhet (omöblerad)

·         Referenslägenhet (omöblerad)

Gemensamt för de tre är att de vänder sig till personer med stödbehov som inte har någon bostad. De som bor hos oss strävar efter att vara nyktra och drogfria. I alla tre boendeformerna finns möjlighet att bo med sina barn. 

För att få en plats i träningsboende eller referensboende måste personen ha problem med missbruk/beroende eller andra psykiska eller sociala svårigheter. Personen ska ha varit drogfri i minst fyra månader innan inflyttning. Målgruppen för tränings- och referenslägenheterna är dels barnfamiljer med barnen boende hos sig helt eller delvis, dels ensamstående kvinnor utan barn. Ingen flytt krävs vid övergång mellan tränings- och referenslägenhet.

Kvinnorna som bor i jourboende har levt i en destruktiv relation. Kvinnan, med eller utan barn, som flyttar till jourlägenhet ska inte vara i ett aktivt missbruk eller beroende.

Vår målsättning

Målen varierar något för de tre olika boendena:

·         För jourboendet är målet att lösa den svåra situationen så fort som möjligt, det vill säga erbjuda en tillfällig bostad. Boendetiden är max sex månader.

·         För träningslägenheten är målet att ge stöd i boendet och att skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.

·         För referensboendet är målet att öka förmågan att klara av att bo på egen hand. Boendetiden varierar men är ofta drygt tolv månader. Under den tiden ska personen ansvara för att betala hyra, hemförsäkring och inte få några anmälningar om att ha stört andra.  

Så här arbetar vi

Tillsammans med kvinnan/familjen och placerande socialsekreterare gör vi en planering för boendet i en genomförandeplan. Vi arbetar utifrån ett kontaktmannaskap, där varje kvinna/familj har egen kontaktpersonal. Vi arbetar med regelbundna hembesök med stöd och motivationssamtal. Jourlägenheterna är möblerade och fullt utrustade. Den som bor i referensboende får ett referensintyg efter fullgjord tid här. Intyget kan användas som remiss för att söka lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden efter tiden hos oss.

Vi som jobbar här

Hos oss jobbar nio behandlingsassistenter. Vi arbetar dagtid på vardagar och helger, samt två vardagskvällar i veckan. Övrig tid sker tillsyn av väktare gällande fyra av lägenheterna som är belägna i Änggården. Jourlägenheterna har inga väktarronder men har en larmknapp med utrryckning i varje lägenhet.

Pris  

Pris

Prislista pdf-fil 

Antal platser

På jourboendet finns fem platser i samma trappuppgång. 67 lägenheter används till både tränings- och referensboende.

Så här ansöker du om plats

För att ansöka om plats så ska socialsekreteraren fylla i ett placeringsunderlag och skicka det till Spink som behandlar din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion. 

Kontakta oss

Lillängsgatan 7A, 413 19  GÖTEBORG 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. -
Telefon: 031-367 95 62, 031-367 95 18
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Gruppchef
Telefon: 031-367 95 75