FO:KUS

Enheten erbjuder boende, öppen verksamhet och sysselsättning för kvinnor, ungdomar och familjer. Här ingår:

Aröds ungdomsboende

Familjeboendet

Huldas hus

Kvinnoverksamheten

Kvinnoboendet Ella

Villa Söder

Änggårdens ungdomsboende & BIA

 

Kontakt:

Ulla Ekman Enhetschef
Telefon: 031-367 96 93