Kallebäck

Vår målgrupp 

Vi vänder oss till personer från cirka 50 års ålder med missbruks- och psykosocial problematik som behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads-och omsorgsinsatser.

Vår målsättning 

Vårt mål är att den som bor hos oss ska få ett långsiktigt boende med individuellt utformat stöd för att få ökad livskvalitet i vardagen. 

Så här arbetar vi 

Vi arbetar med kontaktmannaskap och motivations- och stödinsatser för att hjälpa den enskilde att ta ansvar för sin livssituation och boendemiljö. Vi arbetar för att skapa trygghet och tillhörighet, hemkänsla och trivsel, motverka isolering och stimulera till sociala aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Varje vecka ordnar vi flera gemensamma aktiviteter. Hälso- och sjukvårdpersonal finns på boendet.

Vi erbjuder helpension i form av frukost, lunch och kvällsmat. 

Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Vi som jobbar här 

Hos oss arbetar totalt 70 personer. De flesta är undersköterskor. På Kallebäck finns också sjuksköterskor, kuratorer, kökspersonal, vaktmästare, administratörer, receptionspersonal, arbetsledare och gruppchefer. 

Pris 

Prislista pdf-fil

Antal platser 

Vill du se hur många platser som är lediga på enheten går du in på www.bolistan.goteborg.se 

Så här ansöker du om plats 

För att ansöka om plats så ska du fylla i ett placeringsunderlag och skicka det till Spink som behandlar din ansökan. Har du frågor kan du kontakta Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion. 

Kontakta oss 

Smörkärnegatan 3A, 412 76  GÖTEBORG 

Carina Lövberg, gruppchef  telefon: 031-367 97 01, Helen Lundsjö, gruppchef, telefon: 031- 367 97 15