Bergsjöhöjd och Kallebäck

Bergsjöhöjd och Kallebäck är boenden för personer från cirka 50 års ålder med missbruks- och psykosocial problematik som behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads-och omsorgsinsatser.

Kontakt:

Maija Gustafsson, enhetschef
Telefon: 031-367 97 00

Boenden:

Bergsjöhöjds boende

Kallebäcks boende