Akutboende och Bostad först

Akutboendeenheten består av:

Alma

Bostad först

Storås

Tillfället

Uppsökarenheten

Kontakt:

Margita Johansson, enhetschef
Telefon: 031-367 96 40