Boenden A-Ö

Alma

Alma är ett akutboende för kvinnor. Vi vänder oss till kvinnor från 21 år som saknar boende och som har missbruk, psykisk och/eller social problematik.

Aröds Ungdomsboende

Vi vänder oss till unga vuxna som är 18-25 år och i akut behov av bostad. Aröds ungdomsboende strävar efter att vara ett drogfritt HVB, men det finns inget krav att visa upp dokumenterad drogfrihet vid inflyttning.

August Barks gata

Vi vänder oss till bostadslösa personer med psykisk funktionsnedsättning i kombination med pågående missbruk.

Bergsjöhöjds boende

Vi vänder oss till personer från cirka 50 års ålder med missbruk och psykosocial problematik som behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads- och omsorgsinsatser.

Boendet Alelyckan 

Vi vänder oss till bostadslösa personer med psykisk funktionsnedsättning i kombination med missbruksproblematik. Den sökande bör inte ha ett pågående missbruk utan vara motiverad till nykterhet och drogfrihet.

Boende med boendecoachning

Boende med Boendecoachning finns för barnfamiljer, ensamstående och unga vuxna utan psykiska eller sociala svårigheter som har svårt att få ett boende på den öppna bostadsmarknaden. 

Bostad Först - ACT

Vi vänder oss till personer som är hemlösa och som under lång tid bott i olika akuta boendelösningar eller levt ute på gatan, men har en vilja att med stöd klara av ett eget boende.

Familjeboendet

Vi vänder oss till barnfamiljer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Gamlestadens integrerade boende

Vi vänder oss till vuxna personer som har problem med missbruk men som trots det kan klara av ett självständigt boende och som strävar efter att minimera sitt missbruk.

Grimmereds och Långedrags långsiktiga boenden

Vi vänder oss till bostadslösa vuxna, män och kvinnor, med missbruks- och psykosocial problematik.

Gula Villorna/GIB (Gula villornas integrerade boende) 

Vi vänder oss till personer som har ett missbruk men som trots det lever ett ganska självständigt liv och som strävar efter att minimera sitt missbruk.

Kallebäck

Vi vänder oss till personer från cirka 50 års ålder med missbruk och psykosocial problematik som behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads- och omsorgsinsatser.

Kungsladugårdsteamet 

Vi vänder oss till personer som vårdas enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Kvinnoboendet Ella

Kvinnoboendet Ella är ett drogfritt boende för hemlösa kvinnor över 21 år som är i behov av stöd. Vi erbjuder ett tillfälligt boende i en trygg miljö och stöd i att komma vidare i livet. Boendet består av tre delar med olika grad av stöd. Kvinnans egna behov styr var hon erbjuds plats.

Kvinnoverksamheten/Familjeboendet

Kvinnoverksamheten har tre olika typer av boenden. Dessa tre är:

  • Kvinnoverksamhetens jourboende
  • Kvinnoverksamhetens träningsboende
  • Kvinnoverksamhetens referensboende

Gemensamt för de tre är att de vänder sig till kvinnor som inte har någon bostad, har levt i en destruktiv relation och har minderåriga barn. Alla tre boendena är nyktra och drogfria.

Nya Tillfället

Vi vänder oss till personer som lever i hemlöshet och som behöver stöd i att finna vägar ut ur hemlösheten.

Oxhagsgatans långsiktiga boende 

Vi vänder oss till vuxna personer som trots missbruksproblematik har en förhållandevis självständig förmåga och som strävar efter att kontrollera och minimera sitt missbruk.

Rävebergsvägen 

Vi vänder oss till bostadslösa personer med psykisk funktionsnedsättning i kombination med pågående missbruk.

Solängen/Bautastensgatans långsiktiga boende

Vi vänder oss till vuxna personer som trots missbruksproblematik har en förhållandevis självständig förmåga och som strävar efter att kontrollera och minimera sitt missbruk.

Storås

Vi vänder oss till personer som lever i hemlöshet och som behöver stöd i att finna vägar ut ur hemlösheten.

Tränings- och referensboende Hisingen 

Vi vänder oss till personer som är över 25 år som inte har egen bostad och som vill ha boendereferenser. Vi vänder oss också till par i samma ålder. För att få en plats här har man en social problematik och man kan ha haft ett missbruk. Det finns möjlighet att ta emot umgängesbarn här.

Tränings- och referensboende Lantvärn

Vi vänder oss till män som är över 25 år och inte har egen bostad. För att kunna få en plats hos oss ska personen också ha ett missbruk eller liknande problem.

Tränings- och referensboende Nordost

Vi vänder oss till personer som är över 25 år som inte har egen bostad och som vill ha boendereferenser. Vi vänder oss också till par i samma ålder och situation. För att kunna få en plats inom tränings- och referensboendet i Nordost krävs att man har en social problematik, och man kan ha haft ett missbruk. Det finns möjlighet att ta emot umgängesbarn.

Uppsökarenheten

Vi vänder oss till män och kvinnor som behöver hjälp med myndighetskontakter, hjälp med sjukvårdskontakter eller har akut behov av hjälp med övernattning.

Utängarnas långsiktiga boende 

Vi vänder oss till personer som behöver mycket stöd och har en psykosocial problematik med missbruk.

Villa Söder

På Villa Söder kan du som har kontakt med Social resursförvaltnings boende eller Socialjour delta i våra olika former av sysselsättningar. När du har varit hos oss en tid hoppas vi att du ska känna dig lite mer redo för ett arbete. Vi erbjuder flera olika aktiviteter och du behöver inte ha arbetat tidigare.

Änggårdens ungdomsboende & BIA

Änggårdens ungdomsboende och Bia är ett drogfritt tränings- och referensboende för ungdomar 18-25 år som har psykiska eller sociala svårigheter eller har ett tidigare missbruk. För att få en plats krävs fyra månaders dokumenterad drogfrihet innan inflyttning och ungdomen ska inte heller leva ett kriminellt liv.

Änggårdsteamet 

Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning utan missbruksproblematik. Änggårdsteamet är ett långsiktigt boende som erbjuder platser med individuellt stöd. Änggårdsteamet kan även lämna referenser som kan leda till kommunalt kontrakt.